tiistai 17. lokakuuta 2017

Robotiikkaa ja virtuaalilaseja

 

Amiston ja Hyrian opiskelijat pääsivät tiistaina 26.9. tutustumaan ammattikorkeakouluopintoihin ja erityisesti konetekniikan insinööriopintojen saloihin Riihimäellä, kun NOPSA-hanke kokosi 27 opiskelija ja 6 opettajaa ja ohjaajaa saman katon alle. Ennakkoon ilmoittautuneet ja kiinnostuksensa insinööriopintoihin osoittaneet nuoret saivat ensin lyhyen läpileikkauksen HAMKista ja insinööriopinnoista sekä perehdytyksen siihen, mistä NOPSAssa on kyse – nopeammasta ja sujuvammasta siirtymisestä ammattikorkeakouluopintojen kautta työelämään. 


Ennen HAMK-kierrosta konetekniikasta valmistunut Reetta Karjalainen kävi kertomassa osallistujille omista opinnoistaan sekä nykyisestä työstään NHK Oy:llä. Reetta on unelmatyössään ja ratkoo muun muassa lypsyrobottien teknisiä ongelmia. Havainnollisen ja innostavan Reetan esityksen jälkeen päästiin tutustumaan käytännössä insinööriopintoihin. Konetekniikan henkilökunta ja opiskelijat olivat järjestäneet neljä erilaista rastia, joilla havainnollistettiin sekä insinöörin työssään tarvitsemia taitoja että niitä käytännön projekteja, joita insinööriopiskelijat pääsevät opintojensa aikana toteuttamaan.  

3D –skanneri, 3D –tulostin, vetosauvakoe sekä virtuaalilasit kirvoittivat keskustelua ja saivat myös opettajat keksimään ja yhteisiä projekteja. Mahdollisesti kehitettävät yhteiset projektit ja mahdollisuus opettaa Amiston opiskelijoita 3D-skannerin käytössä herättivät keskustelua vierailevan opetushenkilöstön kanssa. Kiinnostusta oli myös robotiikan ja sen hyödyntämiseen, esimerkiksi robotilla liikuteltava jyrsin/työstöpää kirvoitti keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä. Vaikka keskustelu oli varsin yksityiskohtaista, voi vetää johtopäätöksiä, että eri oppilaitosten kanssa voidaan tehdä yhteistyötä opetuksessa ja erilaisten hankkeiden kautta. Samalla toisen asteen opiskelijoilla on mahdollista tehdä yhteistyötä HAMK:n kanssa ja mahdollisesti suorittaa opintoja jo tulevaisuutta varten.  Ja mikä parasta, henkilökunta pääsi tutustumaan toisiinsa päivän aikana niin, että henkilökohtaiset yhteydenotot sujuvat jatkossa jouhevasti. 

Päivän päätteeksi konetekniikasta tuotekehityspuolelta valmistunut Jari Pudas kertoi oman uratarinansa suunnittelutoimisto Deemecin ja Martelan palkkalistoilla. Jari antoi paljon käytännön vinkkejä sekä töiden etsimiseen että siihen, miten insinööriopinnot kannattaa hyödyntää mahdollisimman tarkkaan. 

Päivä tarjosi osallistujille paljon ajatuksia jatkon suhteen. Seuraavaksi päivään osallistuneet opiskelijat ja ohjaajat lähtevät miettimään yksilöllisiä polkuja ammattikorkeakouluopintojen rakentamiseksi osaksi Amistolaisten ja Hyrialaisten tutkintoa ja sitä kautta suoraa väylää ammattikorkeaopintoihin. Toivottavasti näemme päivän osallistujia jo pian HAMKin kampuksen käytävillä insinööriopiskelijoina! Päivä päätettiin yhden Amistolaisen sanoihin: ”Mitä tää olikaan, mihin mun pitää hakee, että pääse tekemään tätä työkseni?” 

HAMKin ja Amiston mallin mukaan ammattikoululainen voi suorittaa jo ammattikouluopintojen aikana – ja ammattikouluopintoihinkin kuuluvia – insinööriopintoja, jotka määritellään yhdessä opiskelijan, Amiston ja HAMKin kanssa. 30op suoritettuja opintoja hyväksytään myös HAMKiin sellaisenaan ja ne toimivat pääsylippuna suoraan ammattikorkeakouluopintoihin ilman pääsykoetta. 


Artikkelin kirjoittaja:
Johanna Nikkola
Opintoneuvoja ja opinto-ohjaaja (liikenneala, tieto- ja viestintätekniikka)
HAMK Riihimäki


VUOSI NOPSAAVuosi NOPSAA on kulunut nopsasti. Tasan vuosi sitten 17.10.2016 saimme NOPSA-hankkeelle myönteisen rahoituspäätöksen. Vuosi on yhdessä sujuvoitettu siirtymää ammattiopistosta ammattikorkeakouluun. Hanke ei ole vielä puolivälissäkään, mutta tässä ajankohdassa voidaan jo tarkastella, mitä on saatu aikaiseksi. Väliraportti on työn alla ja se valmistuu ensi vuoden alussa. Väliraportin formaatti tulee olemaan visuaalinen sisältäen runsaasti videomateriaalia ja vähän tekstiä.Toteuttajaverkostossa innostus on säilynyt. Tavoitteena on luoda alueellisesti pysyvää yhteistyötä ja samalla valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevia malleja. NOPSA-tiimit on muodostettu ja ne toimivat aktiivisesti alueellisten yhteistyömallien luomisen moottoreina. Yhteistyön kehittämissuunnitelmat on laadittu ja ne on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä. Suunnitelmien mukaisten käytänteiden pilotointi on käynnissä. Pilotoinneissa ammattiopiston opiskelijat tekevät suoraan ammattikorkeakouluopintoja osana perustutkinto-opintojaan tai ammattiopiston opiskelijoille järjestetään jatko-opintovalmiuksia kehittävää valmennusta tai kehitetään osaamisen tunnistamisen menetelmiä taikka innostetaan ja informoidaan ammattiopiston opiskelijoita jatko-opintomahdollisuuksista ammattikorkeakoulussa. Pilotoitavat käytänteet vaihtelevat, mikä on hankkeen rikkaus.
Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen tekniikan alan opettajat ovat tavanneet toisiaan ja tutustuneet tutkinnon perusteisiin ja osaamiskuvauksiin. He ovat löytäneet ammattitutkinnoista osaamista, joka on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammattikorkeakouluopintoja. Sosiaalisen median viestintäkanavat ovat aktiivisessa käytössä – tosin parantamisen varaakin aina on. Sisäiseksi kehittämisympäristöksi valittu Google Drive on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Hankesuunnitelman mukaiset lähtötilanteen selvitykset on tehty. NOPSA on tuottanut 3 Journal-julkaisua ja yhden Professional-julkaisun HAMK Unlimited –julkaisukanavaan. Yhteistyö muiden Sujuvat siirtymät –hankkeiden kanssa on tuottanut lisäarvoa. Erityisesti rinnakkaishankkeen Jatkoväylän kanssa teemme monella rintamalla yhteistyötä, joka tuottaa molemmille hankkeille synergiaetuja. Koordinointihankkeen, Zoomin, palveluja ja tukea on hyödynnetty NOPSA:n toteutuksessa. 


Vauhtiin on siis päästy ja tästä on hyvä jatkaa kehittämistä. Uraohjaajien valmennusohjelman pilotointi on käynnistymässä alueellisten yhteistyökäytänteiden pilotointien rinnalla. Pian saadaan pilotoinneista ensimmäisiä kokemuksia. Kokemusten arvioinnin kautta pääsemme edelleen parantamaan ja syventämään alueellista yhteistyötä ja luonnostelemaan valtakunnallisia malleja. Kiitokset yhteisestä vuodesta osatoteuttajille – hienoa, että hanke ja yhteistyö edelleen jatkuu. Edellä kuvattujen lisäksi NOPSA:ssa on odotettavissa lisää uusia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyömalleja – mutta näihin palaamme myöhemmin, kun suunnitelmat vielä kirkastuvat. Pysyttelehän kuulolla!