keskiviikko 10. lokakuuta 2018

Kehittämispäivässä vertaisarviointia

Järjestyksessään neljäs kaikkien NOPSA-toimijoiden toimijoide yhteinen kehittämispäivä järjestettiin Hämeenlinnassa13.9.2018. Osa kehittämispäivästä toteutettiin yhteistyössä rinnakkaishanke Jatkoväylän kanssa. 

 

Hankkeessa kehitettyjen sujuvan siirtymän mallien pilotointi jatkuu edelleen, mutta toiminnan painopiste on siirtymässä pilotoinneista kehitettyjen käytänteiden arviointiin, hyvien käytänteiden juurruttamiseen sekä valtakunnallisesti hyödynnettäväksi suositeltavien mallien kuvaamiseen. Painopisteen muuttuminen näkyi myös kehittämispäivän sisällöissä.
 
 
 

Kehittämispäivän aikana julkistettiin HAMK ja TAMK Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä tuotettu Uraohjauksen osaamismerkki, joka on yksi työpaketin 2 tuotteista. Nyt osaamismerkki on valmiina pilotoitavaksi. Esillä olivat myös työpaketissa 3 valmisteilla olevat hyvät käytänteet. Heikki Hannula oli analysoinut keväällä ajantasaistetut NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmat yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta ja esitteli analyysinsä tulokset NOPSA-toimijoille.

 
https://youtu.be/1m23y-JOQQs
 
 Kehittämispäivässä julkaistiin myös Konepajatekniikan näytöslajin kokemuksista Tampereen Taitaja2018-kilpailuissa kertova video. Videossa kerrotaan, miten Taitaja-toimintaa voidaan hyödyntää ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoiminnan edistämiseksi ja jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseksi. Ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen, yritysten ja Taitaja-kilpailun järjestäjien yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu Konepajatekniikan näytöslaji oli menestys.
 
Iltapäivällä keskityttiin NOPSA ja Jatkoväylä -hankkeiden yhteistyössä toteuttamaan vertaisarviointiin. Etäyhteydessä ja etäopiskelun menetelmin toteutimme vertaisarvioinnin, jossa valikoidut, NOPSA-hankkeessa kehitetyt toimintamallit saivat palautetta Jatkoväylä-hankkeen toimijoilta; ja vastaavasti Jatkoväylän laatimat valtakunnalliset suositukset saivat palautetta NOPSA-toimijoilta. Lämpimät kiitokset Jatkoväylä-hankkeelle kehittävästä palautteesta! Vertaisarviointi osoittautui oikein hyödylliseksi yhteistoimintamuodoksi. Jatkoväylä-hankkeen päätösseminaari järjestetään Helsingissä 29.11.2018. NOPSA on tapahtumassa mukana.
 
Keväällä 2019 ei järjestetä NOPSA-kehittämispäivää. Sen korvaa Tampereella 4.4. järjestettävä valtakunnallinen levitysseminaari. Tuohon mennessä tavoitteena on valita ja kuvata niin tekstein kuin audiovisuaalisin menetelmin valtakunnallisesti hyödynnettäviksi suositeltavat NOPSA-mallit.