torstai 21. helmikuuta 2019

Yrittäjyyteen ohjaaminenYrittäjyys on tekemistä, toimintaa. Se on myös osa osaamista ja ammattia. Se on mahdollisuus niin ammatillisten opintojen aikana kuin niitä seuraavissakin uran eri vaiheissa. Erityisesti uran eri nivelvaiheissa yrittäjyys on hyvä tuoda esiin mahdollisuutena. Osa yrittäjyyteen ohjaavista ominaisuuksista on varmasti synnynnäisiä, mutta tutkimusten pohjalta voidaan sanoa, että yrittäjyyteen on mahdollista myös oppia (Kyrö & Ripatti 2006, 12.) 

Mutta mitkä ovat ne toimet, joiden avulla oppimista voidaan tukea? Nykyisin puhutaan paljon koutsauksesta tai valmentamisesta. Käytetään myös ohjauksen käsitettä. Sen sijaan opettaminen koetaan jotenkin vanhanaikaisena eikä ainakaan yrittäjyyteen oppimista tukevana käsitteenä. Syitä lienee monia ja tutkitun faktan puuttuessa niitä voi arvailla. Ehkä yksilökeskeisessä maailmassamme opettaminen koetaan vanhanaikaisena subjektilta objektille kohdistettuna yksipuolisena vaikuttamisena. Vähän niin kuin opettaja kaataisi tietoa oppilaan aivoihin. Valmennus ja ohjaus tarjoavat ehkä tasa-arvoisemmat asetelmat? 

Oheisella videolla puhun erityisesti ohjauksen käsitteen avulla. Ymmärrän ohjauksen niin, että se on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi (Opetushallitus 2014, 5.) Lopussa kuitenkin kerron lyhyesti myös opetusmenetelmistä. Valintaa perustelen sillä, että ymmärrän opetusmenetelmien käsitteen vakiintuneeksi viittaamaan sellaisiin konkreettisesti kuvattavissa oleviin keinoihin ja/tai menetelmiin, joiden avulla opettajanimikkeellä toimiva henkilö pyrkii edistämään opiskelijoidensa oppimista.  
  
Jatkan tarinaa videolla, johon voit siirtyä tästä.

Heikki Hannula
Lehtori
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu


LÄHTEET
Kyrö, P. & Ripatti, A. 2006 Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet. teoksessa Kyrö, P. & Ripatti, A. (toim.) yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 4/2006, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu, Hämeenlinna, 10-31. 

Opetushallitus. 2014. Hyvän ohjauksen kriteerit. Hyvän ohjauksen kriteerit peruskoulutukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Informaatiojulkaisuja 5/2014. Luettu 12.2.2019 http://www.oph.fi/download/158918_hyvan_ohjauksen_kriteerit.pdf