perjantai 8. kesäkuuta 2018

Varmennusta ja arviointia


Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomi järjestää arviointityöpajoja, joissa vertaisarvioidaan hankkeissa kehitettyjä käytänteitä ja toimintamalleja. Keväällä NOPSA-hankkeesta arviointiin osallistui kaksi mallia: Varsinais-Suomen NOPSA-tiimistä "TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun" sekä Satakunnan NOPSA-tiimistä "Pääsylippu SAMK:uun". Molemmat etenivät arvioitavaksi valtakunnalliseen asiantuntijaraatiin, joka koostuu opetusministeriön, Opetushallituksen sekä Zoomi-hankkeen ohjausryhmän jäsenistä. Raati kokoontui 1.6.2018 ja valitsi TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun mallin Hankehelmeksi.

Valintaperusteissaan raati toteaa muun muassa, että malli  "vastaa hyvin osaamiseen liittyviin ongelmiin erityisesti siltä osin, että malli tukee amk-opintoihin haluavia ja opinnot voidaan tunnustaa/hyväksilukea molemmin puolin. Ammatillisen kokemuksen kunnioittaminen. Hyvin asiakaslähtöinen." Onneksi olkoon Varsinais-Suomen NOPSA-tiimi! Pääsylippu SAMK:iin -mallin arviointi siirtyi syksyyn 2018. Jännityksellä odotamme, saammeko toisenkin hankehelmen.

Zoomi hankkeen arviointityöpajat jatkuvat syksyllä 2018. Tuolloin arvioitavana on lisää NOPSA-malleja. NOPSA-malleja kuvataan myös Saku ry:n ylläpitämässä Arjen arkki -menetelmäpankissa: http://arjenarkki.fi/menetelmapankki, hakusana NOPSA.

Kesälomien kynnyksellä jännityksellä odotimme myös lyhyellä varoitusajalla toteutettua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa varmennuskäyntiä. Varmennuskäynnit kuuluvat EU:n rakennerahastojen normaaliin hallinnointiin, ja niitä voivat toteuttaa useat viranomaiset. Varmennuksessa tarkastettiin hankkeen talous sekä hallinnoinnin käytänteet kuten esimerkiksi seurantatietojen raportointi. Lopputulemana varmentaja totesi, että hankkeen hallinnointia ja taloutta on hoidettu asianmukaisesti: "Hanketta on toteutettu hyväksytyn rahoituspäätöksen mukaisesti, ja on pääsääntöisesti edennyt aikataulussa. Palkat, indikaattoritiedot ja horisontaaliset periaatteet ovat toteutuneet asianmukaisesti." Tiedottaminen on myös hoidettu säädösten mukaisesti, mutta jatkossa meidän on kiinnitettävä huomiota tiedotusohjeen noudattamiseen aivan kaikissa hanketta koskevissa julkaisuissa, myös HAMK Unlimited -julkaisualustalla. Pienet, logojen näkyvyyteen ja hankkeen täydellisen nimen kirjoittamiseen, liittyvät puutteet korjattiin välittömästi varmennuskäynnin jälkeen.

Hanke siis etenee suunnitellusti hyvien hallinnointiperiaatteiden mukaisesti ja tuottaa helmiä ammatillisen koulutuksen kentälle! Tästä on hyvä lähteä kesän vapaajaksolle. Kesän jälkeen onkin sitten edessä loppurutistus - viimeinen lukuvuosi NOPSA-hanketta, jonka aikana painopiste siirtyy pilotoinneista mallien arviointiin, juurruttamiseen sekä valtakunnallisten suositusten laatimiseen. Mutta nyt: hyvää ja aurinkoista kesää!