maanantai 27. elokuuta 2018

Uusi NOPSA-lukuvuosi reippaasti käyntiin


Syyskausi käynnistyi uuden NOPSA-artikkelin julkaisulla, hankevastaavien etäpalaverilla sekä ohjausryhmän kokouksella. 


Uusi julkaisu

Anu Raudasojan, Sari Maunulan ja Eeva-Kaisa Pakkalan kirjoittama artikkeli Ohjaussuunnitelman laatimisen uudet tuulet julkaistiin HAMK Unlimited Journal –kanavalla kuluvan elokuun alussa. Artikkelissa kuvataan Edupolin ohjaussuunnitelman päivittämisprosessi, sen tulokset opettajan työn näkökulmasta sekä opettajien uraohjauksen valmennus. Ohjaussuunnitelma laadittiin NOPSA-hankkeen työpaketissa 2 yhteistyössä HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. 

Ammatillisen oppilaitoksen ohjaussuunnitelma kertoo, minkälaista ohjausta opiskelija saa yksilöllisen opintopolkunsa eri vaiheissa. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden muutosten takia myös ohjaussuunnitelmat tulee päivittää. Kukin oppilaitos laatii toimintaansa ohjaavan ohjaussuunnitelman lainsäädännön vaatimusten ja oppilaitoksen oman toiminnanohjausjärjestelmän pohjalta.

Artikkelin kirjoittajista Anu Raudasoja toimii koulutuspäällikkönä ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien koulutuksissa Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisella opettajakorkeakoululla ja NOPSA-hankkeessa työpaketin 2 toimijana yksilöllisten opintopolkujen kehittämisessä. Sari Maunula ja Eeva-Kaisa Pakkala toimivat koulutuspäälliköinä Edupolissa ja NOPSA-hankkeessa niin ikään yksilöllisten opintopolkujen kehittämisessä. 

Uraohjausmalleille on kysyntää
Uraohjaus ja opettajien uraohjausvalmiudet ovat tämän hetken kuumia kysymyksiä ammatillisessa koulutuksessa. Erilaisille toimintamalleille on kysyntää. NOPSA tuottaa sujuvaan siirtymään liittyviä malleja. Uraohjaus on kuitenkin koko opinto- ja urapolun kestävä jatkumo, joten yhteistyötä eri vaiheisiin keskittyvien uraohjaushankkeiden kanssa on tarpeen. Yhteistyön lisäämiseksi NOPSA on ollut aktiivinen ja tästä kuullaan alkavan syksyn kuluessa lisää. 

Kehittämispäivä lähestyy
NOPSA-hanketta toteuttavien oppilaitosten hankevastaavat kokoontuvat päätoteuttajan johdolla säännöllisesti etäpalaveriin. Syyskauden ensimmäinen palaveri järjestettiin 16. elokuuta. Palaverissa sovittiin koko hankkeen yhteisen kehittämispäivän 13.9. ohjelmasta. Kehittämispäiviä on hankkeessa järjestetty kaksi kertaa vuodessa. Osa tulevasta kehittämispäivästä käytetään mallien vertaisarviointiin Jatkoväylä-hankkeen kanssa.

NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelmat hyväksyttiin ohjausryhmässä
NOPSA –hankkeen ohjausryhmä kokoontui kuudennen kerran tänään 27.8. Hämeenlinnassa. Kokouksessaan ohjausryhmä antoi palautetta ja hyväksyi kaikkien alueellisten NOPSA-tiimien kehittämissuunnitelman päivitykset. NOPSA-tiimit päivittivät kehittämissuunnitelmansa viimevuoden aikana toteutettujen pilotointien kokemuksien ja palautteiden perusteella. Ohjausryhmässä myös päätettiin, että hankkeen valtakunnallinen levitystapahtuma järjestetään 4.4.2019 Tampereella. Laitetaanpas nyt siis "save the date” –merkintä kalenteriin.Työpaketin 2 koordinoinnissa uusi toimija
Päätoteuttajan NOPSA-toteutus sai vahvistusta, kun työpaketissa 2 aloitti uusi toimija, lehtori Sanna Heino. Sannan – kuten muidenkin NOPSA-toimijoiden - lyhyen esittäytymisen löydät Padletista: https://padlet.com/anu_raudasoja/nopsa