keskiviikko 9. toukokuuta 2018

NOPSA-malleja arvioitavanaNOPSA tekee Sujuvien siirtymien kansallisen koordinointihankkeen, Zoomin, kanssa monenlaista yhteistyötä. Maaliskuussa Zoomin järjestämään hyvien käytäntöjen arviointityöpajaan osallistui kaksi NOPSA-mallia: 

  • Varsinais-Suomen NOPSA-tiimin kehittämä TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun
  • Satakunnan NOPSA-tiimin kehittämä Pääsylippu SAMKiin – jatko-opintoväylä WinNova-SAMK.
TAItava siirtymä Turun ammattikorkeakouluun –mallin tavoitteena on lisätä tekniikan alojen vetovoimaisuutta ja kouluasteiden välistä yhteistyötä sekä parantaa opiskelijoiden matemaattisia ja kielellisiä valmiuksia. Opiskelijat saavat paremmat edellytykset AMK-opiskeluun, nopeutetaan opintoja ja mahdollistetaan toisen asteen sekä AMK-opiskelijoiden yksilölliset opintopolut. http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1660Pääsylippu SAMKiin mallissa sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijalla on mahdollisuus saada WinNovan sähköalan opinnoistaan hyväksiluettua AMK-tutkinnon ammattiopintoihin AHOT-menettelyllä 9 opistopistettä. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella SAMKin avoimen kautta AMK–väyläopintoja 6 opintopistettä (matematiikka 3 op, ruotsi 2 op, viestintä 1 op) ja oppii samalla ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. AMK:n 15 opintopistettä suoritettuaan opiskelija saa opiskeluoikeuden SAMK:n sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmaan. http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1657

Käytänteiden arviointi tapahtui Arjen arkki –arviointimallin mukaan. Molemmat mallit saivat arviointityöpajassa erinomaisen palautteen ja etenivät 1.6.2018 Opetushallituksessa järjestettävään Zoomin asiantuntijaraadin arvioitavaksi. Jännityksellä jäämme odottamaan toisen arviointikierroksen tuloksia. ZOOMI-arviointityöpajat jatkuvat syksyllä, jolloin mukana on lisää NOPSA-käytänteitä arvioitavana.


ZOOMI on opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä 1.8.2015–30.4.2019.