maanantai 15. huhtikuuta 2019

Kevään ensimmäinen etappi saavutettu!
NOPSA-kevään ensimmäinen etappi on saavutettu. Tampereella 3. – 4.4. järjestetyt levittämisseminaarit olivat menestys.


NOPSA-hankkeen alkukevään toteutusaikataulu oli todella tiukka. Levittämisseminaarien aluspäiviin saakka jännitimme, saammeko kaikki suunnitellut levittämismateriaalit ajoissa valmiiksi. Kaikki valmistui ajoissa. Valtakunnallisesti levitettäviksi suunniteltujen sujuvan siirtymän mallien kuvaukset tallennettiin Arjen arkin menetelmäpankkiin helmikuun alkuun mennessä. Mallien kuvaukset keräsimme NOPSA-oppaaseen, jonka tekstit piti saada valmiiksi maaliskuun alkuun mennessä. Maaliskuu varattiin oppaan taittoon, oikolukuun ja painatukseen. Kaikki vaiheet olivat tiukasti aikataulutettuja.

Sujuvan siirtymän mallien piirroskuvittajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Redanredan Oy. Piirroskuvituksia käytettiin NOPSA-oppaassa, ja niistä teetettiin myös A0-kokoiset staattiset posterit, joita hyödynnettiin mallien esittelyssä levitysseminaareissa. Erityisesti työpaketissa 2 kehitetyt uraohjauksen mallit olivat esillä myös Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin laivaseminaarissa maaliskuussa. Piirroksia hyödynnettiin myös muissa hankkeen levitysmateriaaleissa. Myöhemmässä vaiheessa NOPSA-oppaasta on tulossa myös englanninkielinen versio. 

 

Loppuraporttivideo valmistui kuin valmistuikin juuri ennen levitysseminaaria. Videon käsikirjoitus laadittiin viime vuoden puolella yhteistyössä HAMK EDU videotuotannon ja hankevastaavien kanssa, mutta sitä jouduimme koko tuotantoprosessin ajan käytännön syistä muokkaamaan. Kuvaukset toteutimme kuudella paikkakunnalla tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana. Hankkeen osatoteuttajien aktiivinen rooli kuvaustilanteiden järjestelijöinä oli oleellisen tärkeää osa tuotantoprosessia. Pääosin kahdella kameralla kuvattua materiaalia syntyi todella runsaasti, joten editointiurakka oli melkoinen. Maaliskuu kuitenkin riitti editointiin ja lopputuloksena syntyi noin 20 minuutin pituinen loppuraporttivideo. Videon julkistaminen tapahtui 4.4. levitysseminaarissa. Seminaariyleisön palaute videosta oli pääosin myönteistä.  Video on ehtinyt tätä kirjoitettaessa kerätä runsaasti hyvää palautetta. NOPSA:n AV-formaatissa tuotettu väliraportti keräsi aikoinaan enemmän katsojia kuin kirjallinen raportti olisi kerännyt lukijoita. Loppuraportin osalta NOPSA halusi jatkaa valitsemallaan tiellä: kirjallisten raporttien ohella raportoidaan myös videoformaatissa.

Ensimmäinen 3.4. toteutettu levitysseminaari oli suunnattu kielten opettajille. Seminaarissa esiteltiin erityisesti kielten oppimisen polkuopintomalleja. Seuraavana päivänä 4.4. oli päätapahtuma, joka keräsi paikalle noin 100 osallistujaa. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin Twitter-kampanja, jonka myötä #nopsahanke tavoitti yli 17 000 henkilöä. Seminaari onnistui erinomaisesti. Ohjelmassa oli tervehdyspuheita, hankkeessa kehitettyjen mallien esittelyjä, paneelikeskustelu sekä mielenkiintoinen tulevaisuuden työtä ja opiskelua käsitellyt tähtiluento.

Me kaikki NOPSA-toimijat voimme olla tyytyväisiä alkukevään työhömme ja levittämisseminaarissa esiteltyihin merkittäviin tuloksiin. Tulosten saavuttaminen on edellyttänyt yli kahden vuoden ajan määrätietoista ponnistelua. Nyt on aika ansaitusti hetki huokaista. Pian alkaa rutistus kohti kevään toista etappia eli hankkeen päättämistä. Toiseen etappiin kuuluvat muun muassa arviointityöpaja, juurrutussuunnitelmien laatiminen sekä loppuraportointi. Tässä vielä linkkejä NOPSA-hankkeen tuloksiin:


Nopsa-opas kokoaa pilotoituja toimintamalleja siirtymän sujuvoittamiseksi ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun. http://www.hamk.fi/nopsa/opas


 Hankkeen videomuotoinen loppuraportti julkistettiin valtakunnallisessa seminaarissa huhtikuussa. https://youtu.be/P6TrCceXSKo


 Nopsa-mallit on kuvattu Arjen arkki menetelmäpankissa. Käytä hakusanaa NOPSA. http://arjenarkki.fi/menetelmapankki


 Nopsa-malleja on esitelty myös koordinointihanke Zoomin loppuraportissa Sujuvat siirtymät -kokonaisuudessa syntyvistä hyvistä käytännöistä. https://www.oph.fi/download/196468_Paivitetty_Sujuvat_siirtymat_loppuraportti.pdf


 Nopsa-artikkeleita on julkaistu HAMK Unlimited -julkaisukavavalla. Käytä hakusanaa NOPSA. https://unlimited.hamk.fi/