perjantai 15. marraskuuta 2019

NOPSA:n toteutus on päättynyt

NOPSA-hankkeen toteutus päättyi 31.10.2019. Hankkeen viimeinen uutiskirje julkaistiin juuri. Sen kautta pääset tutustumaan hankkeessa kehitettyihin sujuvan siirtymän malleihin sekä hyviin käytänteisiin ja hyödyntämään niitä omassa työssäsi.Kuluva vuosi 2019 on ollut NOPSA-hankkeessa tulosten levittämisen ja hyvien käytänteiden juurruttamisen aikaa. Vuoden alussa valitsimme ne alueellisesti pilotoidut mallit, joita suosittelemme valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Kokosimme mallit NOPSA-oppaaseen, jonka toinen, ajantasaistettu ja täydennetty versio, julkaistiin lokakuussa. Oppaasta julkaistiin myös  englanninkielinen versio. Lisäksi mallit löytyvät Arjen arkki menetelmäpankista hakusanalla NOPSA. Videoklipeistä koostuvan väliraportin saaman myönteisen palautteen innoittamana tuotimme myös hankkeen loppuraporttia tukevan videon. Näihin kaikkiin pääset tutustumaan uutiskirjeen kautta:Hankkeen arvioinnit osoittavat, että tulokset ovat olleet merkittäviä. Tulokset ovat juurtumassa ja leviämässä muillekin kuin tekniikan aloille. Malleja valtakunnalliseen levitykseen ovat tuottaneet kaikki hankkeen työpaketit ja kaikki alueelliset NOPSA-tiimit. Tuloksista ollaan kiinnostuneita ympäri valtakuntaa. Siirtymän sujuvoittaminen ammatillisista opinnoista ammattikorkeakouluun on ajankohtainen kehittämiskohde kaikkialla Suomessa. NOPSA:lla on ollut ilo tuottaa käytännössä testattuja, valmiita malleja näiden kehittämispyrkimysten nopeuttamiseksi. Kaikki materiaali on tarkoitettu hyödynnettäväksi. Poimihan siis haluamasi mallit ja käytänteet sovellettavaksi omassa työssäsi. Materiaaleista löytyy myös yhteystietoja, joiden kautta voit kysyä lisätietoja, ja tavoitat henkilöitä, jotka mahdollisesti jakavat kanssasi samoja kehittämishaasteita.

Lämpimät kiitokset hankkeeseen osallistuneille opiskelijoille, opettajille ja hanketoimijoille tuloksekkaasta ja mukavasta yhteistyöstä! Yhteisvoimin olemme saavuttaneet hankkeen tavoitteet ja saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Sujuvia siirtymiä ammattikorkeakouluun jatkossakin!