maanantai 6. helmikuuta 2017
NOPSA-hankkeen taustaa ruotsin kielen osalta

NOPSA-hankkeen työpaketissa 3 meillä on tavoitteena luoda sujuvia siirtymiä kieliopintoihin ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen välille. Aikaisemmissa selvityksissä erityisen ongelmalliseksi on koettu ruotsin opinnot. Ongelman syy on helppo ymmärtää, kun perehtyy ruotsin opintojen määrään eri kouluasteilla. Ammattikoulussa ruotsia on tarjolla pääsääntöisesti vain yksi osaamispiste, joka sisältää opetusta keskimäärin 16-20 tuntia. Miten opiskelijan osaaminen voisi tuon tuntimäärän puitteissa kehittyä samalle tasolle kuin lukio-opiskelijan, jolle kuitenkin tarjotaan pakollista opetusta viisi kurssia eli noin 180 tuntia? Kuvio 1 havainnollistaa ruotsin opintojen laajuuksia ja opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita eri kouluasteilla.


 Kuvio 1. Ruotsin opintojen tuntimäärät ja tavoitteet eri kouluasteilla

Lukion suorittava saa siis ruotsin opetusta noin 10-kertaisen määrän verrattuna ammatillisen toisen asteen perustutkinnon suorittavaan. Ammattikorkeakoulussa molemmat opiskelijat kuitenkin suorittavat saman tasoiset ruotsin opinnot. Siksi on tarpeen miettiä, miten kavennetaan tätä aukkoa lukiosta ja ammatillista väylää tulevien amk-opiskelijoiden välillä. NOPSA-hankkeen työpaketissa 3 tavoitteenamme on alueellisten kumppanuuksien ja yhteistyön kautta löytää toimivia malleja, joita voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti.