torstai 21. joulukuuta 2017

Projektipäällikkö Tuomas Eerolan joulutervehdys
Hyvä NOPSA-väki,


Oheisesta linkistä pääset katsomaan projektipäällikön joulutervehdyksen.
Toivotan kaikille NOPSA-toimijoille ja hankkeeseen osallistuneille oikein rauhaisaa joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta 2018!

Tuomas

maanantai 11. joulukuuta 2017

Tiedote oppilaitosten johdolle


Nopsa-hankkeella haetaan ratkaisua ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen suju-voittamiseen ja työelämään johtavan opintopolun nopeuttamiseen tekniikan ja liikenteen aloilla. Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hanke vastaa ammattiopistojen ja ammattikorkea-koulujen yhteistyön tiivistämishaasteisiin, vrt. KARVI:n arviointiraportti LIIKETTÄ NIVELIIN (2016). Hanke tuottaa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti hyödynnettäviä käytänteitä ja malleja. Hanke myös tukee ammatillisen koulutuksen reformia. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.7.2019. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


 

NOPSA:ssa kehittämistyö perustuu toisaalta alueelliseen, ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun väliseen kumppanuuteen (NOPSA-tiimit) - toisaalta NOPSA-hanke muodostaa vahvan valtakunnallisen kehittämisverkoston. NOPSA koostuu kolmesta työpaketista:

• Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen

• Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta (reformi)

• Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit.  

Alueelliset NOPSA-tiimit ovat laatineet kehittämissuunnitelmat, jotka on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä. Suunnitelmien mukaisia siirtymää sujuvoittavia käytänteitä pilotoidaan parhaillaan ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Yhteistyössä edistetään myös tekniikan ja liikenteen alojen vetovoimaa. HAMK ja TAMK Ammatilliset opettajakorkeakoulut toimivat NOPSA-tiimejä tukevina kehittämiskumppaneina. NOPSA toimii tiiviissä yhteistyössä rinnakkaishankkeen, Jatkoväylä (päätoteuttaja XAMK), kanssa sekä muiden Sujuvat siirtymät -hankkeiden kanssa.  

Osana NOPSA-hankkeen vaikuttavuuden arviointia hankkeen osatoteuttajien johdolta pyydetään hankkeen päätösvaiheessa tuloksellisuutta arvioiva lausunto.

 

Alueelliset NOPSA-tiimit ja yhteyshenkilöt:


 

Häme – Uusimaa:

AMISTO, hankevastaava Kaija Tuiskula, p. 0400395785, kaija.tuiskula@amisto.fi

HAMK, hankevastaava Tuukka Roiha, p. 0505942002, tuukka.roiha@hamk.fi

 

Pirkanmaa:

TAMK, hankevastaava Sirpa Levo-Aaltonen, p. 0408376065, sirpa.levo-aaltonen@tamk.fi

TREDU, hankevastaava Petteri Guttorm, p. 0408007305, petteri.guttorm@tampere.fi

 

Satakunta:

SAMK, hankevastaava Tuija Kiviaho, p. 0447103267, tuija.kiviaho@samk.fi

WINNOVA, hankevastaava Mikko Huhtala, p. 0444558312, mikko.huhtala@winnova.fi

 

Varsinais-Suomi:

Turun kaupunki/TAI, hankevastaava Annina Laaksonen, p. 0406374755, annina.laaksonen@turku.fi

TurkuAMK, hankevastaava Antti Meriö, p. 0403550941, antti.merio@turkuamk.fi

 

Centria-ammattikorkeakoulu: Työpaketti 3: Hankevastaava Lena Segler-Heikkilä, p. 0444492551, lena.segler-heikkila@centria.fi

 

Hankehallinnon yhteystiedot:


Projektipäällikkö Tuomas Eerola, p. 0405878188, tuomas.eerola@hamk.fi

Projektikoordinaattori Elina Rantala, p. 0505985999, elina.rantala@hamk.fi

Työpakettien vastuuhenkilöt:

TP1: Tuomas Eerola, p. 0405878188, tuomas.eerola@hamk.fi

TP2: Anna Alftan, p. 0407225430, anna.alftan@hamk.fi

TP3: Taina Juurakko-Paavola, p. 0405603141, taina.juurakko-paavola@hamk.fi

 
Lisätiedon lähteille uutiskirjeisiin, blogiin sekä muihin sosiaalisen median kanaviin pääset NOPSA www-sivun kautta: http://www.hamk.fi/nopsa