keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Verkko-opetus vaatii opettajan ohjausta


Nopsa-hankkeessa on jo edetty yli puolen välin, ja suunnitteluvaiheesta on nyt päästy käytännön toteutuksiin. Kieliopinnoissa työpaketissa 3 on parhaillaan menossa ja vielä kevään aikana tulossa lisää erilaisia kokeiluja eri Nopsa-tiimeissä. Kokeilussa on sekä perinteisempää luokkaopetusta, luokka- ja verkko-opetusta yhdistävää tarjontaa että täysin verkossa tarjolla olevaa opetusta.

Kun lähdetään kehittämään verkossa toteutettavaa opetusta, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijoita ei kuitenkaan jätetä yksin, vaan että heitä ohjataan säännöllisesti ja annetaan palautetta oman oppimisen edistymisestä. Verkko-opetus ei siis korvaa opettajaa, vaan opettajan rooli vain muuttuu. Tätä korostavat myös ne, jotka eniten puhuvat verkko-opetuksen puolesta. 

Sain tammikuussa mahdollisuuden osallistua BETT-opetusteknologiamessuille Lontoossa, ja sielläkin tämä viesti oli selkeästi esillä useissa esityksissä. Kokosin joitain poimintoja kuulemistani esityksistä tähän matkakertomukseen.


Opettajan tärkeän roolin lisäksi BETT-messuilla esillä olivat paljon tekoälyyn ja virtuaalitodellisuuteen liittyvät teemat. Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi jo kääntää samanaikaisesti puhetta. Seuraavassa videossa pieni näyte.

Aivan täydellisesti tekoäly ei vielä selviä käännöstehtävästä, joten kielenoppiminen on edelleen tarpeen. Kannustetaan ja rohkaistaan opiskelijoita siis kielenoppimiseen ja tutustutaan yhdessä heidän kanssaan erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin, jotka parhaimmillaan auttavat opiskelijaa löytämään juuri itselleen sopivia tapoja oppia kieltä.

torstai 15. helmikuuta 2018

Kehittämispäivässä innostunut tunnelma
NOPSA-hanketoimijoiden järjestyksessään kolmas yhteinen kehittämispäivä järjestettiin Hämeenlinnassa 8.2.2018. Ohjelmassa oli monipuolinen kattaus hankkeen yhteisiä asioita, työpakettikohtaista kehittämistä sekä yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa.NOPSA-toteutus 1.10.2016 - 31.7.2019
NOPSA-hankkeen toteutus lähestyy puoltaväliä. Kehittämispäivän aluksi projektipäällikkö Tuomas Eerola esitteli hankkeen tilannekatsauksen. Katsauksen jälkeen saimme nauttia Elli Lukanderin kauniista musiikista. Hän esitti pianolla säestäen kappaleen Make you feel my love (Bob Dylan) sekä itse säveltämänsä kappaleen Jos vain. Tutkimusten mukaan musiikin kuuntelu auttaa meitä pääsemään kehittämistyössä niin tuiki tarpeelliseen flow-tilaan. Näin tuntui käyvän myös NOPSA-kehittämispäivässä.

Työpakettikohtaisessa osuudessa Anna Alftan ja Anu Raudasoja esittelivät työpaketin 2 osalta Uraohjaan valmennusohjelman sekä Uraohjaajan osaamismerkin kehitysvaihetta. Osallistuimme kaikki kehittämistyöhön. Työpaketissa 1 keskityimme Petteri Guttormin ja Tuomas Eerolan opastuksella NOPSA - TAITAJA -yhteistyön kehittämiseen sekä Konepajatekniikan näytöslajin hyödyntämiseen sujuvan siirtymän edistäjänä. Työpaketin 3 osuudessa kuulimme kaikkien NOPSA-tiimien esitykset käynnissä olevasta alueellisesta kehittämistyöstä.

Lounastauon jälkeen kuulimme rinnakkaishankkeen Jatkoväylän kuulumiset, kun estraadin valtasivat projektipäällikkö Elina Ikonen ja koordinaattori Petra Paasonen. NOPSA - Jatkoväylä -yhteistyö on ollut tiivistä ja suunnittelimme sen edelleen tiivistämistä. Hankkeilla on yhteiset tavoitteet. Niiden saavuttamiseksi ja tulosten levittämiseksi on luontevaa tehdä yhteistyötä. 

NOPSA:n yhtenä horisontaalisena tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Heikki Hannula esitteli ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta sekä yrittäjyyttä tukevista oppimisympäristöistä. Heikki myös haastoi meidät kaikki keskustelemaan blogikirjoituksensa pohjalta yrittäjyyskasvatuksen asioista.
 

Sitten olikin vuorossa päivän kohokohta: väliraportin julkistaminen. NOPSA-väliraportti tuotettiin yhteisenä ponnistuksena AV-formaatissa. Kuvamateriaalin editoinnin on suorittanut HAMK:n C3 studio yhteistyössä projektikoordi-naattori Elina Rantalan kanssa. Kohotimme maljan väliraportille ja puoliväliin ehtineelle hankkeelle. Hankeyhteistyö on ollut tuloksekasta. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.


 Päivän päätteeksi NOPSA-tiimit pitivät omia kokouksiaan ja vaihtoivat myös tiimien kesken ajatuksia ja ideoita. Lopuksi projektipäällikkö veti yhteen päivän tapahtumat ja suuntasi katseet tulossa oleviin kevään tapahtumiin. Kiitokset kaikille NOPSA-tiimeille aktiivisesta osallistumisesta kehittämispäivään ja oikein mukavaa kevätkautta!
 

torstai 1. helmikuuta 2018

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat


Ammattikorkeakoulut ovat asettaneet tavoitteeksi toisen asteen tutkintojen nykyistä paremman hyödyntämisen opiskelijavalinnoissa. Toisen asteen tutkintotodistuksen merkitys valinnan perusteena korostuu ja valintakokeiden vähenee.

Myös ammatillisen toisen asteen tutkintotodistuksia hyödynnetään tulevaisuudessa nykyistä paremmin. NOPSA:n näkökulmasta merkittävää on, että todistusvalintojen ja valintakokeiden rinnalla muiden osaamisperustaisten valintatapojen kehittämisessä tavoitellaan entistä järjestelmällisempiä ja kansallisesti hyödynnettäviä malleja. Voidaan olettaa, että näiden erilaisiin avoimen ammattikorkeakoulun väyliin perustuvat polut muodostuvat entistäkin tärkeämmiksi. NOPSA on siis yhdessä rinnakkaishankkeensa Jatkoväylän kanssa kehitystyön ytimessä.

AMK-opiskelijavalinnat hankkeen tavoitteena on kehittää ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka parantavat ja tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Kehittämistyössä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja. Hankkeen visiona on entistä hakijaystävällisempi, kustannustehokkaampi ja yksinkertaisempi digitaalisuutta hyödyntävä opiskelijavalintaprosessi.


Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen osahankkeet.AMK-opiskelijavalinnat -hankkeen verkkosivut: http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi
  Yksi AMK-opiskelijavalinnat -hankkeen käytännön tavoitteista on kehittää uusi yhteinen pisteytysmalli niin ylioppilastutkinnon kuin ammatillisen toisen asteen tutkintotodistuksen hyödyntämiseksi opiskelijavalinnassa. Ensimmäisiä pisteytysmalleja onkin jo esitelty. Pisteytysmallit otetaan käyttöön aikaisintaan 2020. Korkeakoulujen tavoitteena on viimeistään elokuussa 2018 tiedottaa todistusvalinnan käyttöönotosta ja siinä käytettävistä valintaperusteista.

Muiden osaamisperustaisten valintatapojen kehittämisessä NOPSA:lla on merkittävä rooli. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ammatillisen toisen asteen tutkintotodistuksen pisteytykseen perustuvaan valintaan ei tule rajausta soveltuvista tutkinnoista. Sen sijaan NOPSA:ssa kehitettävissä malleissa pyritään sujuvaan, saman tekniikan alan opintojen jatkumoon. Joka tapauksessa on tärkeää, että NOPSA tekee yhteistyötä AMK-opiskelijavalinnat -hankkeen kanssa.