maanantai 15. huhtikuuta 2019

Kevään ensimmäinen etappi saavutettu!
NOPSA-kevään ensimmäinen etappi on saavutettu. Tampereella 3. – 4.4. järjestetyt levittämisseminaarit olivat menestys.


NOPSA-hankkeen alkukevään toteutusaikataulu oli todella tiukka. Levittämisseminaarien aluspäiviin saakka jännitimme, saammeko kaikki suunnitellut levittämismateriaalit ajoissa valmiiksi. Kaikki valmistui ajoissa. Valtakunnallisesti levitettäviksi suunniteltujen sujuvan siirtymän mallien kuvaukset tallennettiin Arjen arkin menetelmäpankkiin helmikuun alkuun mennessä. Mallien kuvaukset keräsimme NOPSA-oppaaseen, jonka tekstit piti saada valmiiksi maaliskuun alkuun mennessä. Maaliskuu varattiin oppaan taittoon, oikolukuun ja painatukseen. Kaikki vaiheet olivat tiukasti aikataulutettuja.

Sujuvan siirtymän mallien piirroskuvittajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Redanredan Oy. Piirroskuvituksia käytettiin NOPSA-oppaassa, ja niistä teetettiin myös A0-kokoiset staattiset posterit, joita hyödynnettiin mallien esittelyssä levitysseminaareissa. Erityisesti työpaketissa 2 kehitetyt uraohjauksen mallit olivat esillä myös Sujuvien siirtymien koordinointihanke Zoomin laivaseminaarissa maaliskuussa. Piirroksia hyödynnettiin myös muissa hankkeen levitysmateriaaleissa. Myöhemmässä vaiheessa NOPSA-oppaasta on tulossa myös englanninkielinen versio.